کیف اینترنتی

فروشگاه کیف اینترنتی بهترین محصولات آموزشی , طرح درس معلمان و تحقیق های کاربردی را بصورت فایل ارائه می دهد

اطلاعیه فروشگاه

با خرید هر محصول ، دو محصول دیگر از این فروشگاه هدیه بگیرید . تمامی تحقیق ها ، مقالات و طرح درسها قابل ویرایش هستند .

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
طرح درس سالانه تفکر و پژوهش ششم 3,000 تومان
طرح درس قرآن اول آموزش تشدید 3,000 تومان
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی هشتم 3,500 تومان
طرح درس پرواز تفکر و پژوهش ششم 3,000 تومان
طرح درس سالانه علوم تجربی نهم 3,200 تومان
طرح درس علوم هشتم مواد خالص و مخلوط 3,000 تومان
طرح درس اندازه گیری زاویه ریاضی ششم 3,000 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ت 3,200 تومان
طرح درس سالانه قرآن هشتم 3,200 تومان
طرح درس ما مسلمانان پیام آسمان هشتم 3,000 تومان
طرح درس فارسی دوم تدریس نوروز 3,000 تومان
طرح درس سالانه پیام های آسمان هشتم 3,100 تومان
طرح درس سالانه قرآن هفتم 3,200 تومان
طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی 3,200 تومان
طرح درس عربی هفتم تدریس جمع 3,200 تومان
طرح درس سالانه تعلیمات اجتماعی ششم 3,000 تومان
طرح درس سالانه قرآن ششم 3,500 تومان
طرح درس سالانه بخوانیم پنجم ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس عربی هفتم با موضوع مثنی 3,000 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ر 3,000 تومان
طرح درس سالانه قرآن سوم ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس زیر مجموعه ها ریاضی نهم 3,000 تومان
طرح درس سالانه بنویسیم پنجم 3,000 تومان
طرح درس علوم سوم در مورد ابرها 3,000 تومان
طرح درس محیط زیست اجتماعی سوم 3,000 تومان
طرح درس سالانه علوم تجربی پنجم 3,000 تومان
طرح درس علوم ششم درس سفر انرژی 3,000 تومان
طرح درس سالانه تاریخ چهارم ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس اجتماعی سوم چادرنشین ها و روستائیان 3,000 تومان
طرح درس خط باز و بسته ریاضی اول 3,000 تومان
طرح درس سالانه مدنی چهارم 3,000 تومان
طرح درس علوم سوم غذای سالم 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی چهارم 3,200 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ه 3,000 تومان
طرح درس علوم سوم با موضوع دریاها 3,000 تومان
طرح درس اشکال هندسی ریاضی اول 3,000 تومان
طرح درس گرما و مواد علوم سوم 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی ششم 3,000 تومان
طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان 3,000 تومان
طرح درس به سوی شیراز اجتماعی سوم 3,000 تومان
طرح درس مهره داران علوم سوم ، ماهی ها و دوزیستان 3,000 تومان
طرح درس جغرافی پنجم کشورهای همسایه ایران 3,000 تومان
طرح درس ریاضی سوم الگوی تقارن 3,000 تومان
طرح درس ریاضی هشتم تعیین اعداد اول 3,000 تومان
طرح درس مفهوم تفریق ریاضی اول 3,000 تومان
طرح درس واحد طول ریاضی دوم 3,000 تومان
طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گ 3,000 تومان
طرح درس بخش پذیری ریاضی پنجم 3,000 تومان
طرح درس آموزش عدد 7 ریاضی اول 3,000 تومان
طرح درس گردش زمین علوم دوم 3,000 تومان
طرح درس اعداد اصلی ریاضی اول 3,000 تومان
طرح درس علوم نهم در مورد فلز 3,000 تومان
طرح درس ریاضی ششم مبحث آمار 3,000 تومان
طرح درس اعداد گویا ریاضی نهم 3,000 تومان
طرح درس جمع و تفریق اعداد صحیح 3,000 تومان
طرح درس اعداد صحیح ریاضی هفتم 3,000 تومان
طرح درس ساده کردن کسر ریاضی ششم 3,000 تومان
طرح درس رسم نیمساز ریاضی چهارم 3,000 تومان
طرح درس فارسی پنجم موضوع شجاعت 3,000 تومان
طرح درس ریاضی سوم عدد هزار 3,000 تومان
طرح درس پرسشگری فارسی چهارم 3,000 تومان
طرح درس نگاره روستا فارسی اول 3,000 تومان
طرح درس اهل بیت پیامبر هدیه دوم 3,000 تومان
طرح درس محیط دایره ریاضی پنجم 3,000 تومان
طرح درس طبیعت ایران فارسی پنجم 3,000 تومان
طرح درس ساختمان مواد علوم پنجم 3,000 تومان
طرح درس حرکت مولکولها علوم پنجم 3,000 تومان
طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس روزانه کلاسهای چند پایه 3,000 تومان
طرح درس چرخه آب اول ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس همیشه با هم هدیه چهارم 3,000 تومان
طرح درس هدیه دوم سفره عمو عباس 3,000 تومان
طرح درس علوم چهارم در مورد آهنربا 3,000 تومان
مجموعه طرح درسهای فارسی سوم 3,000 تومان
طرح درس روزانه آموزش نشانه چ 3,000 تومان
حرف بزنید تا مطالبتان تایپ شود 3,500 تومان
طرح درس سالانه علوم دوم 3,000 تومان
سوالات امتحانی چهارم نوبت اول 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس خدای مهربان بخوانیم دوم 3,000 تومان
طرح درس دانه ها علوم دوم 3,000 تومان
طرح درس سالانه علوم ششم 3,000 تومان
طرح درس سالانه هنر سوم ابتدایی 3,000 تومان
طرح درس مستطیل ریاضی چهارم 3,000 تومان
طرح درس احکام هدیه های ششم 3,000 تومان
طرح درس سالانه پیام آسمان هفتم 3,000 تومان
مقاله زباله ها و بازیافت آن 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی هفتم 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی پنجم 3,000 تومان
انواع دماسنج و کاربردهای آن 3,000 تومان
پاورپوینت علوم اول درس حواس 3,000 تومان
طرح درس روزانه پیش دبستانی 3,000 تومان
تحقیقی در مورد آب درمانی 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی نهم 3,000 تومان
تحقیقی در مورد اسلحه کلاشینکف 3,000 تومان
طرح درس آموزش عدد3 ریاضی اول 3,000 تومان
طرح درس روزانه پیام آسمان هفتم 3,000 تومان
تحقیقی در مورد ضرب سکه 3,000 تومان
طرح درس پیام آسمان هشتم 3,000 تومان
طرح درس سالانه پیام آسمان نهم 3,000 تومان
طرح درس تدریس مفهوم ضرب 3,000 تومان
تحقیقی در مورد پیاز درمانی 3,000 تومان
طرح درس روزانه تربیت بدنی 3,000 تومان
ترفندهای نگهداری گل و گیاه 3,000 تومان
طرح درس روزانه آمادگی دفاعی 3,000 تومان
ترفندهای از بین بردن بوی بد 3,000 تومان
طرح درس بخوانیم اول نشانه و 3,000 تومان
موضوعات تحقیقی برای جشنواره ها 3,000 تومان
طرح درس سالانه هدیه های سوم 3,000 تومان
تحقیق درسی در مورد تار عنکبوت 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی سوم 3,000 تومان
تحقیق دانش آموزی در مورد کرم خاکی 3,000 تومان
طرح درس سالانه اجتماعی سوم 3,000 تومان
طرح درس سالانه فارسی سوم 3,000 تومان
تحقیق سنگ پا درمانی 3,000 تومان
انیمیشن ریاضی در مورد شمارش 3,000 تومان
طرح درس سالانه جغرافی چهارم 3,000 تومان
طرح درس سالانه علوم سوم 3,000 تومان
ترفندهای از بین بردن لکه ها 3,000 تومان
انیمیشن ریاضی در مورد زاویه 3,000 تومان
طرح درس سالانه اجتماعی سوم 3,000 تومان
انیمیشن ریاضی در مورد حل مساله 3,000 تومان
طرح درس سالانه ریاضی هشتم 3,000 تومان
ترفندهای ضرب ذهنی اعداد 3,500 تومان
انیمیشن کتاب علوم در مورد نور 3,000 تومان
طرح درس سالانه علوم چهارم 3,000 تومان
روش ساخت آدمک جادویی 3,000 تومان
طرح درس سالانه قرآن چهارم 3,000 تومان
سرگرمی کاغذی مسیر یابی ماز 3,000 تومان
طرح درس سالانه بخوانیم چهارم 3,000 تومان
چگونه یک وبلاگ حرفه ای بسازیم 3,000 تومان
کاریکاتورهای درسی و دانش آموزی 3,000 تومان
طرح درس سالانه هدیه های چهارم 3,000 تومان
به راحتی نوشته متحرک بسازید 3,500 تومان
کلمات کلیدی با موضوع درسی و آموزشی 3,000 تومان

تعداد صفحه(1):