کیف درسی

پایگاهی مملو از طرح درس معلمان , پاورپوینت های درسی , تحقیق های دانش آموزی , محصولات آموزشی و ...

اطلاعیه فروشگاه

با خرید هر محصول ، دو محصول دیگر از این فروشگاه هدیه بگیرید . تمامی تحقیق ها ، مقالات و طرح درسها قابل ویرایش هستند .

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
طرح درس توان صحیح ، ریاضی نهم 3,500 تومان
طرح درس نمودار دایره ای ، ریاضی سوم 3,500 تومان
انیمیشن ضرب عددها ، ریاضی پایه سوم 3,400 تومان
انیمیشن شکست نور ، علوم هشتم 3,500 تومان
طرح درس مخلوط و جداسازی مواد ، علوم هشتم 3,500 تومان
روشهای مختلف جهت یابی و قبله یابی 3,500 تومان
طرح درس مختصات ، ریاضی پایه هفتم 3,600 تومان
طرح درس زیستگاه ، علوم پایه چهارم 3,600 تومان
طرح درس محورهای مختصات ، ریاضی ششم 4,000 تومان
بانک معلومات عمومی و اطلاعات علمی 5,000 تومان
طرح درس آسمان در شب ، علوم چهارم 3,400 تومان
بانک درس پژوهی در دوره ابتدایی 6,200 تومان
طرح درس عددهای کسری ریاضی سوم 3,500 تومان
آموزش و راهنمای درس پژوهی 3,500 تومان
آشنایی با دمنوش ها و خواص آنها 3,400 تومان
تحقیق در مورد خزندگان و انواع آنها 3,500 تومان
طرح درس آثاری از گذشته زمین ، علوم نهم 3,400 تومان
طرح درس نگاره ی 5 فارسی اول 3,400 تومان
طرح درس فشار در مایع ها ، علوم نهم 3,400 تومان
تحقیق در مورد سنگ ها و کانی ها 3,400 تومان
طرح درس نگاره ی 8 فارسی اول 3,400 تومان
طرح درس آهن ربا در زندگی علوم چهارم 3,400 تومان
طرح درس اهرم و مزیت مکانیکی علوم نهم 3,500 تومان
طرح درس اندازه گیری زاویه ریاضی چهارم 3,400 تومان
روشهای تدریس و الگوهای تدریس 3,300 تومان
طرح درس کارها آسان می شود2 ، علوم پنجم 3,400 تومان
تحقیق در مورد کاغـذ و کاغذسازی 3,500 تومان
طرح درس آموزش حجم ریاضی پنجم 3,400 تومان
پاورپوینت ریاضی اول ابتدایی ، بخش 4 3,700 تومان
طرح درس کار و فناوری ششم ، نقاشی 3,400 تومان
آموزش و راهنمای طرح درس نویسی 3,500 تومان
طرح درس ریاضی اول دبستان بخش 1 3,800 تومان
پاورپوینت روش طرح درس نویسی 3,400 تومان
زندگی نامه ریاضی دانان مشهور جهان 3,300 تومان
طرح درس گنجایش ریاضی پنجم 3,500 تومان
پاورپوینت فسیل ، برگی از تاریخ زمین 3,700 تومان
تحقیق در مورد فسیل و کاربرد آن 3,400 تومان
طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم 3,400 تومان
تولید سرکه و کاربرد سرکه 3,600 تومان
طرح درس نور و مشاهده اجسام کتاب علوم سوم 3,500 تومان
گیاهان دارویی و خواص آن 3,300 تومان
طرح درس مخلوط ها در زندگی علوم چهارم 3,400 تومان
پاورپوینت بکارید و ببینید علوم سوم 3,700 تومان
طرح درس زاویه ریاضی چهارم ابتدایی 3,600 تومان
جدول حروف متقاطع فارسی 3,000 تومان
طرح درس بکارید و ببینید علوم سوم 3,400 تومان
اعجاز علمی و عددی قرآن مجید 3,000 تومان
طرح درس شگفتی های برگ علوم ششم 3,400 تومان
پاورپوینت کشاورزی در ایران 3,700 تومان
طرح درس عوامل موثر در کشاورزی اجتماعی ششم 3,500 تومان
طرح درس تقارن محوری ریاضی پنجم 3,400 تومان
تحقیق در مورد تاریخچه پول و سکه 3,700 تومان
پاورپوینت سفری به اصفهان 3,700 تومان
تحقیق در مورد کوروش کبیر 3,700 تومان
طرح درس سفری به اصفهان اجتماعی ششم 3,400 تومان
پاورپوینت رنگین کمان علوم پنجم 3,500 تومان
طرح درس رنگین کمان علوم پنجم 3,500 تومان
طرح درس ذره بین کتاب علوم پنجم 3,400 تومان
طرح درس اگر تمام شود علوم دوم 3,400 تومان
پاورپوینت عددهای سه رقمی 3,700 تومان
طرح درس عددهای سه رقمی ریاضی دوم 3,400 تومان
تحقیق در مورد چنگیز خان مغول 3,400 تومان
پاورپوینت سنگ ها علوم تجربی چهارم 3,500 تومان
طرح درس سنگ ها علوم چهارم 3,400 تومان
پاورپوینت خاک با ارزش علوم پنجم 3,500 تومان
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی هفتم 3,300 تومان
طرح درس خاک با ارزش علوم پنجم 3,300 تومان
ساخت متن متحرک با فونت دلخواه 4,000 تومان
پاورپوینت زمین پویا علوم ششم 3,600 تومان
طرح درس زمین پویا علوم ششم 3,500 تومان
پاورپوینت بی مهره ها علوم چهارم 3,700 تومان
طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم 3,400 تومان
تحقیق در مورد خورشید گرفتگی 3,400 تومان
طرح درس شعاع و قطر ریاضی سوم 3,300 تومان
طرح درس حروف ناخوانا قرآن اول 3,300 تومان
طرح درس اعداد زوج و فرد ریاضی دوم 3,300 تومان
تحقیق در مورد کوه و تپه 3,400 تومان
پاورپوینت مساحت دایره ریاضی ششم 3,500 تومان
طرح درس مساحت دایره ریاضی ششم 3,700 تومان
طرح درس سالانه کار و فناوری ششم 3,400 تومان
طرح درس مفهوم تقسیم ریاضی سوم 3,300 تومان
پاورپوینت تقریب ریاضی پایه ششم 3,600 تومان
طرح درس سالانه فارسی ششم ابتدایی 3,400 تومان
تحقیق در مورد زلزله یا زمین لرزه 3,300 تومان
طرح درس سالانه قرآن پنجم ابتدایی 3,400 تومان
پاورپوینت نیرو همه جا علوم سوم 3,600 تومان
طرح درس پیام قرآنی اول ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس دریاهای ایران اجتماعی ششم 3,300 تومان
پاورپوینت سرگذشت دانه علوم دوم 3,600 تومان
طرح درس سالانه فارسی دوم ابتدایی 3,500 تومان
تحقیق در مورد لایه ازون 3,500 تومان
طرح درس راهبرد حل مسئله ریاضی هفتم 3,300 تومان
تحقیق در مورد کرم ابریشم 3,300 تومان
طرح درس هدیه های آسمان دوم درس دعای باران 3,300 تومان
پاورپوینت درون آشیانه ها علوم دوم 3,600 تومان
طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی 3,500 تومان
طرح درس مفهوم جمع ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس سالانه هدیه های آسمان دوم 3,400 تومان
طرح درس نور و رنگ کتاب علوم پنجم 3,400 تومان
پاورپوینت ریاضی با موضوع اعداد اول 3,500 تومان
طرح درس سالانه هدیه های آسمان پنجم 3,400 تومان
طرح درس زنگ آفرینش فارسی هفتم 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی اول ابتدایی 3,500 تومان
طرح درس اعماق زمین علوم ششم 3,300 تومان
طرح درس سالانه قرآن دوم ابتدایی 3,500 تومان
طرح درس اجتماعی پنجم درس شورا 3,300 تومان
طرح درس سالانه هنر پایه چهارم 3,300 تومان
طرح درس سالم بمانیم علوم ششم 3,300 تومان
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم 4,100 تومان
طرح درس آداب زندگی هدیه های ششم 3,300 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه آ 3,500 تومان
طرح درس سالانه قرآن پایه نهم 3,600 تومان
طرح درس علوم پنجم تغییرات مواد 3,300 تومان
طرح درس سالانه تفکر و پژوهش ششم 3,300 تومان
طرح درس قرآن اول آموزش تشدید 3,300 تومان
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی هشتم 3,800 تومان
طرح درس پرواز تفکر و پژوهش ششم 3,300 تومان
طرح درس سالانه علوم تجربی نهم 3,500 تومان
طرح درس علوم هشتم مواد خالص و مخلوط 3,300 تومان
طرح درس اندازه گیری زاویه ریاضی ششم 3,300 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ت 3,500 تومان
طرح درس سالانه قرآن هشتم 3,500 تومان
طرح درس ما مسلمانان پیام آسمان هشتم 3,300 تومان
طرح درس فارسی دوم تدریس نوروز 3,300 تومان
طرح درس سالانه پیام های آسمان هشتم 3,400 تومان
طرح درس سالانه قرآن هفتم 3,500 تومان
طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی 3,500 تومان
طرح درس عربی هفتم تدریس جمع 3,500 تومان
طرح درس سالانه تعلیمات اجتماعی ششم 3,300 تومان
طرح درس سالانه قرآن ششم 3,800 تومان
طرح درس سالانه بخوانیم پنجم ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس عربی هفتم با موضوع مثنی 3,300 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ر 3,300 تومان
طرح درس سالانه قرآن سوم ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس زیر مجموعه ها ریاضی نهم 3,300 تومان
طرح درس سالانه بنویسیم پنجم 3,300 تومان
طرح درس علوم سوم در مورد ابرها 3,300 تومان
طرح درس محیط زیست اجتماعی سوم 3,300 تومان
طرح درس سالانه علوم تجربی پنجم 3,300 تومان
طرح درس علوم ششم درس سفر انرژی 3,300 تومان
طرح درس سالانه تاریخ چهارم ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس اجتماعی سوم چادرنشین ها و روستائیان 3,300 تومان
طرح درس خط باز و بسته ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس سالانه مدنی چهارم 3,300 تومان
طرح درس علوم سوم غذای سالم 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی چهارم 3,500 تومان
طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ه 3,300 تومان
طرح درس علوم سوم با موضوع دریاها 3,300 تومان
طرح درس اشکال هندسی ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس گرما و مواد علوم سوم 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی ششم 3,300 تومان
طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان 3,300 تومان
طرح درس به سوی شیراز اجتماعی سوم 3,300 تومان
طرح درس مهره داران علوم سوم ، ماهی ها و دوزیستان 3,300 تومان
طرح درس جغرافی پنجم کشورهای همسایه ایران 3,300 تومان
طرح درس ریاضی سوم الگوی تقارن 3,300 تومان
طرح درس ریاضی هشتم تعیین اعداد اول 3,300 تومان
طرح درس مفهوم تفریق ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس واحد طول ریاضی دوم 3,300 تومان
طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گ 3,300 تومان
طرح درس بخش پذیری ریاضی پنجم 3,300 تومان
طرح درس آموزش عدد 7 ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس گردش زمین علوم دوم 3,300 تومان
طرح درس اعداد اصلی ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس علوم نهم در مورد فلز 3,300 تومان
طرح درس ریاضی ششم مبحث آمار 3,300 تومان
طرح درس اعداد گویا ریاضی نهم 3,300 تومان
طرح درس جمع و تفریق اعداد صحیح 3,300 تومان
طرح درس اعداد صحیح ریاضی هفتم 3,300 تومان
طرح درس ساده کردن کسر ریاضی ششم 3,300 تومان
طرح درس رسم نیمساز ریاضی چهارم 3,300 تومان
طرح درس فارسی پنجم موضوع شجاعت 3,300 تومان
طرح درس ریاضی سوم عدد هزار 3,300 تومان
طرح درس پرسشگری فارسی چهارم 3,300 تومان
طرح درس نگاره روستا فارسی اول 3,300 تومان
طرح درس اهل بیت پیامبر هدیه دوم 3,300 تومان
طرح درس محیط دایره ریاضی پنجم 3,300 تومان
طرح درس طبیعت ایران فارسی پنجم 3,300 تومان
طرح درس ساختمان مواد علوم پنجم 3,300 تومان
طرح درس حرکت مولکولها علوم پنجم 3,300 تومان
طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس روزانه کلاسهای چند پایه 3,300 تومان
طرح درس چرخه آب اول ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس همیشه با هم هدیه چهارم 3,300 تومان
طرح درس هدیه دوم سفره عمو عباس 3,300 تومان
طرح درس علوم چهارم در مورد آهنربا 3,300 تومان
مجموعه طرح درسهای فارسی سوم 3,300 تومان
طرح درس روزانه آموزش نشانه چ 3,300 تومان
حرف بزنید تا مطالبتان تایپ شود 3,800 تومان
طرح درس سالانه علوم دوم 3,300 تومان
سوالات امتحانی چهارم نوبت اول 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس خدای مهربان بخوانیم دوم 3,300 تومان
طرح درس دانه ها علوم دوم 3,300 تومان
طرح درس سالانه علوم ششم 3,300 تومان
طرح درس سالانه هنر سوم ابتدایی 3,300 تومان
طرح درس مستطیل ریاضی چهارم 3,300 تومان
طرح درس احکام هدیه های ششم 3,300 تومان
طرح درس سالانه پیام آسمان هفتم 3,300 تومان
مقاله زباله ها و بازیافت آن 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی هفتم 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی پنجم 3,300 تومان
انواع دماسنج و کاربردهای آن 3,300 تومان
پاورپوینت علوم اول درس حواس 3,300 تومان
طرح درس روزانه پیش دبستانی 3,300 تومان
تحقیقی در مورد آب درمانی 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی نهم 3,300 تومان
تحقیقی در مورد اسلحه کلاشینکف 3,300 تومان
طرح درس آموزش عدد3 ریاضی اول 3,300 تومان
طرح درس روزانه پیام آسمان هفتم 3,300 تومان
تحقیقی در مورد ضرب سکه 3,300 تومان
طرح درس پیام آسمان هشتم 3,300 تومان
طرح درس سالانه پیام آسمان نهم 3,300 تومان
طرح درس تدریس مفهوم ضرب 3,300 تومان
تحقیقی در مورد پیاز درمانی 3,300 تومان
طرح درس روزانه تربیت بدنی 3,300 تومان
ترفندهای نگهداری گل و گیاه 3,300 تومان
طرح درس روزانه آمادگی دفاعی 3,300 تومان
ترفندهای از بین بردن بوی بد 3,300 تومان
طرح درس بخوانیم اول نشانه و 3,300 تومان
موضوعات تحقیقی برای جشنواره ها 3,300 تومان
طرح درس سالانه هدیه های سوم 3,300 تومان
تحقیق درسی در مورد تار عنکبوت 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی سوم 3,300 تومان
تحقیق دانش آموزی در مورد کرم خاکی 3,300 تومان
طرح درس سالانه اجتماعی سوم 3,300 تومان
طرح درس سالانه فارسی سوم 3,300 تومان
تحقیق سنگ پا درمانی 3,300 تومان
انیمیشن ریاضی در مورد شمارش 3,300 تومان
طرح درس سالانه جغرافی چهارم 3,300 تومان
طرح درس سالانه علوم سوم 3,300 تومان
ترفندهای از بین بردن لکه ها 3,300 تومان
انیمیشن ریاضی در مورد زاویه 3,300 تومان
طرح درس سالانه اجتماعی سوم 3,300 تومان
انیمیشن ریاضی در مورد حل مساله 3,300 تومان
طرح درس سالانه ریاضی هشتم 3,300 تومان
ترفندهای ضرب ذهنی اعداد 3,800 تومان
انیمیشن کتاب علوم در مورد نور 3,300 تومان
طرح درس سالانه علوم چهارم 3,300 تومان
روش ساخت آدمک جادویی 3,300 تومان
طرح درس سالانه قرآن چهارم 3,300 تومان
سرگرمی کاغذی مسیر یابی ماز 3,300 تومان
طرح درس سالانه بخوانیم چهارم 3,300 تومان
چگونه یک وبلاگ حرفه ای بسازیم 3,300 تومان
کاریکاتورهای درسی و دانش آموزی 3,300 تومان
طرح درس سالانه هدیه های چهارم 3,300 تومان
به راحتی نوشته متحرک بسازید 3,800 تومان
کلمات کلیدی با موضوع درسی و آموزشی 3,300 تومان

تعداد صفحه(1):